BTH | Belge Yayın İşlemleri
 
2013
Şirket sözleşmesi ve değişiklikler
Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı
İç Yönerge
İmza Sirküleri
Sicil Gazetesi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Kayıtlı Sermaye Sisteminde Genel Kurulun Sermaye Artırım İlanı
Yeni Pay Alma Hakkının Kullanılması Esasları İlanı
Temsile Yetkili Kişiler ve Bunların Temsil Şekillerini Gösterir Kararı
İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı
Faaliyet Raporu
Gelir Tablosu
Bilanço
2012
Şirket sözleşmesi ve değişiklikler
Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı
İç Yönerge
İmza Sirküleri
Sicil Gazetesi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Kayıtlı Sermaye Sisteminde Genel Kurulun Sermaye Artırım İlanı
Yeni Pay Alma Hakkının Kullanılması Esasları İlanı
Temsile Yetkili Kişiler ve Bunların Temsil Şekillerini Gösterir Kararı
İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı
Faaliyet Raporu
Gelir Tablosu
Bilanço
2011
Şirket sözleşmesi ve değişiklikler
Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı
İç Yönerge
İmza Sirküleri
Sicil Gazetesi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Kayıtlı Sermaye Sisteminde Genel Kurulun Sermaye Artırım İlanı
Yeni Pay Alma Hakkının Kullanılması Esasları İlanı
Temsile Yetkili Kişiler ve Bunların Temsil Şekillerini Gösterir Kararı
İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı
Faaliyet Raporu
Gelir Tablosu
Bilanço